UMOWY SĄ WAŻNE!

Blog o zawieraniu, wykonywaniu i rozwiązywaniu przez Ciebie umów.

Month: Marzec 2015

Czwartkowa umowa – sprzedaż nieruchomości

Umowa sprzedaży nieruchomości nie jest odmiennym typem umowy, jednak ze wzlgędu na specyfikę regulacji postanowiłam artykuły na ten temat wyodrębnić*.

Umowa sprzedaży jest najcześciej umową zobowiązująco – rozporządzającą. Co to znaczy? Z jednej strony, umowa taka stanowi zobowiązanie do przeniesienia własności jakiegoś przedmiotu – sprzedawca zobowiązuje się, że coś sprzeda, a kupujący – że kupi. Z drugiej strony – umowa ta przenosi własność tego przedmiotu na kupującego. Tak naprawdę, to zatem dwie umowy, które jednak zawieramy w postaci jednej.  

Continue reading

Umowa zlecenie – czy trzeba zrealizować ją osobiście?

Co do zasady zlecenie powinno być wykonywanie osobiście przez zleceniobiorcę. Kodeks cywilny dopuścił jednakże możliwość odmiennego uregulowania tej kwestii przez strony. Co zatem powinniśmy zawrzeć w umowie, żeby nie narazić się na zarzut niewłaściwego jej wykonania, gdy zleceniodawca odkryje, iż posłużyliśmy się osobami trzecimi?

Continue reading

Najem a dzierżawa – podstawowe różnice (2)

Niedawno (tutaj) zajmowałam się definicjami najmu i dzierżawy, wyjaśniałam, czym są pożytki i zwracałam Wazą uwagę na możliwość dalszego przekazywania przedmiotu umowy najmu lub dzierżawy. Dziś kontynuacja tego wątku.

Continue reading

Czwartkowa Umowa: Zlecenie – Obowiązki Zleceniobiorcy

W ostatnich artykule dotyczącym umowy zlecenia pisałam o jej cechach charakterystycznych, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze tej formy zawarcia porozumienia z drugą stroną (zobacz tutaj). Dzisiaj chcę zwrócić uwagę na obowiązki zleceniobiorcy narzucane ustawą wtedy, gdy nie zostaną precyzyjnie określone w umowie.

Continue reading

Umowa przedwstępna (1)

Umowa przedwstępna jest umową, która poprzedza zawarcie innej, oznaczonej między stronami umowy. Ma na celu zapewnienie  jej zawarcia i zabezpieczenie interesów stron do czasu podpisania ostatecznej umowy. Tę drugą umowę – nazywa się profesjonalnie umową “przyrzeczoną”, ale także “ostateczną” lub “definitywną”. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o rodzaj umowy przyrzeczonej, a tym samym uprzednie podpisanie umowy przedwstępnej jest możliwe w przypadku dowolnej umowy nazwanej z Kodeksu cywilnego (np. sprzedaży, najmu, pożyczki, itd…)

 

Continue reading

Czwartkowa umowa – kontrakt menedżerski (2)

Kontynuując wątek rozpoczęty 2 tygodnie temu dziś przybliżę cywilnoprawną formę kontraktu menedżerskiego.

Continue reading

Najem a dzierżawa – podstawowe różnice (1)

Umowa najmu i umowa dzierżawy są umowami nazwanymi uregulowanymi w Kodeksie Cywilnym. Dzierżawę traktuje się jako odmianę najmu, o czym świadczy brzmienie art. 694 Kodeksu cywilnego wskazującego, że do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o najmie. Z tego względu między tymi umowami występuje wiele podobieństw, są jednak pewne różnice pozwalające na ich odróżnienie i stosowanie w odmiennych okolicznościach.

Continue reading

© 2017 UMOWY SĄ WAŻNE!

Theme by Anders NorenUp ↑