UMOWY SĄ WAŻNE!

Blog o zawieraniu, wykonywaniu i rozwiązywaniu przez Ciebie umów.

Month: Marzec 2015

Czwartkowa umowa – sprzedaż nieruchomości

Umowa sprzedaży nieruchomości nie jest odmiennym typem umowy, jednak ze wzlgędu na specyfikę regulacji postanowiłam artykuły na ten temat wyodrębnić*.

Umowa sprzedaży jest najcześciej umową zobowiązująco – rozporządzającą. Co to znaczy? Z jednej strony, umowa taka stanowi zobowiązanie do przeniesienia własności jakiegoś przedmiotu – sprzedawca zobowiązuje się, że coś sprzeda, a kupujący – że kupi. Z drugiej strony – umowa ta przenosi własność tego przedmiotu na kupującego. Tak naprawdę, to zatem dwie umowy, które jednak zawieramy w postaci jednej.  

Continue reading

Najem a dzierżawa – podstawowe różnice (2)

Niedawno (tutaj) zajmowałam się definicjami najmu i dzierżawy, wyjaśniałam, czym są pożytki i zwracałam Wazą uwagę na możliwość dalszego przekazywania przedmiotu umowy najmu lub dzierżawy. Dziś kontynuacja tego wątku.

Continue reading

Umowa przedwstępna (1)

Umowa przedwstępna jest umową, która poprzedza zawarcie innej, oznaczonej między stronami umowy. Ma na celu zapewnienie  jej zawarcia i zabezpieczenie interesów stron do czasu podpisania ostatecznej umowy. Tę drugą umowę – nazywa się profesjonalnie umową “przyrzeczoną”, ale także “ostateczną” lub “definitywną”. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o rodzaj umowy przyrzeczonej, a tym samym uprzednie podpisanie umowy przedwstępnej jest możliwe w przypadku dowolnej umowy nazwanej z Kodeksu cywilnego (np. sprzedaży, najmu, pożyczki, itd…)

 

Continue reading

Czwartkowa umowa – kontrakt menedżerski (2)

Kontynuując wątek rozpoczęty 2 tygodnie temu dziś przybliżę cywilnoprawną formę kontraktu menedżerskiego.

Continue reading

Najem a dzierżawa – podstawowe różnice (1)

Umowa najmu i umowa dzierżawy są umowami nazwanymi uregulowanymi w Kodeksie Cywilnym. Dzierżawę traktuje się jako odmianę najmu, o czym świadczy brzmienie art. 694 Kodeksu cywilnego wskazującego, że do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o najmie. Z tego względu między tymi umowami występuje wiele podobieństw, są jednak pewne różnice pozwalające na ich odróżnienie i stosowanie w odmiennych okolicznościach.

Continue reading

© 2018 UMOWY SĄ WAŻNE!

Theme by Anders NorenUp ↑