Ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) ostatnimi czasy przechodzi totalną metamorfozę. Warto zwrócić uwagę na zmianę przepisów, które idą w kierunku merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne w ramach wykonywanej kontroli działalności administracji publicznej, czyli mówiąc kolokwialnie w kierunku kontroli urzędników i wydawanych przez nich decyzji.

Continue reading