Zdradzę Wam, że kiedy studiowałam prawo jedną z kwestii, która mnie zupełnie zaskoczyła, było odkrycie, że gwarancja jest umową. Dlatego też mam świadomość, że i dla Was ta wiadomość może być szokiem! Choć czasami gwarancja przybiera formę postanowienia w umowie (na przykład gwarancja bankowa), jest zobowiazaniem jednej strony umowy (gwaranta) przyjęcia na siebie ryzyka związanego z pewnym zdarzeniem o charakterze prawnym udzielonym drugiej osobie (a więc umową). Aby w tym artykule pisać prosto i zrozumiale, skupię się na gwarancji udzielanej przy okazji sprzedaży – a więc takiej, z jaką zapewne większość czytelników już się spotkała.

Z czego wynika gwarancja?

Gwarancja udzielana przy umowie sprzedaży wynika z wręczonego nam przy zakupie dokumentu. Jest on, a właściwie jego postanowienia, niezbędne dla ustalenia zakresu gwarancji (obowiązków podmiotu udzielającego gwarancji) i sposobu dochodzenia uprawnień z niej wynikajacych przez kupującego. Jeżeli nie otrzymaleś odrębnego dokumentu, a zostałeś zapewniony o gwarancji, na podstawie Kodeksu cywilnego możesz żądać jego wydania. Gwarancja produktu sprzedawanego w Polsce powinna być po polsku. Ponadto powinna być jasna i zrozumiała.

O czym świadczy gwarancja?

Poprzez gwarancję, gwarant przejmuje na siebie ryzyko udzielonego zapewnienia, że sprzedawana rzecz ma określone cechy, o których istnieniu zapewniono kupującego. Inaczej mówiąc, jeżeli producent twierdzi, że produkowana przez niego pralka nie popsuje się w ciągu 5 lat, może potwierdzić to gwarancją i zapewnić kupującego, że jeżeli zakupiony sprzęt w określonym czasie jednak się popsuje, poniesie wszelkie koszty naprawy. Dlatego też przyjmuje się, że gwarancja świadczy o jakości sprzedawanego produktu, a mając do wyboru dwa porównywalne artykuły – zapewne wybierzemy ten, który będzie miał korzystniejsze warunki gwarancji. Gwarancja pozytywnie wpływa także na wizerunek udzielającego gwarancji producenta.

Uprawnienia z gwarancji

Kupujący może mieć możliwość, dzięki skorzystaniu z gwarancji, otrzymania zwrotu zapłaconej ceny, wymiany zakupionej rzeczy, jej naprawy lub skorzystania z innych usług. Skoro jednak gwarancja jest umową, to z jej treści będą każdorazowo wynikać poszczególne uprawnienia i sposób ich realizacji. Gwarant może się zobowiązać, że zepsuty sprzęt AGD odbierze z domu kupującego, a inny gwarant – że naprawi taki sam sprzęt bezpłatnie, ale koszty transportu do punktu serwisowego pokryje kupujący.

Co jest ważne w przypadku gwarancji?

Termin! Ważne jest bowiem, na jaki okres przysługują kupującemu uprawnienia z gwarancji i kiedy mogą się ujawnić wady rzeczy, by móc skorzystać z zapewnienia dającego gwarancję. Jeżeli tego terminu nie określono, to wówczas, na podstawie art. 577 § 4 Kodeksu cywilnego, wynosi on DWA LATA od dnia, kiedy rzecz wydano kupującemu.

W kolejnej części napiszę jeszcze więcej o gwarancji – jakie są jej niezbędne elementy i czym się różni od rękojmi!

 

Autorka: Agnieszka Stupkiewicz