W pierwszej części przedstawiłam schemat, który w prosty sposób pokazuje kiedy i jak można wypowiedzieć umowę najmu zawartą na czas oznaczony lub nieoznaczony, omawiając jednocześnie tą pierwszą opcję tutaj (podejrzyj schemat). Dzisiaj zajmę się opcją drugą, czyli wypowiedzeniem umowy zawartej na czas nieoznaczony. Przybliżą Wam “procedurę”, która pomoże ustrzec się przed potencjalnie niewygodnym lokatorem.

Jeśli chodzi o umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony, to jak wynika ze schematu, można ją wypowiedzieć na dwa sposoby, w zależności od tego czy terminy wypowiedzenia zostały zawarte w umowie, czy też nie. Jeśli w umowie zastrzegliście termin wypowiedzenia to wiąże on obie strony, bo tak wspólnie uzgodniły, np.

Każdej ze stron będzie przysługiwało uprawnienie do wypowiedzenia Umowy najmu z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.


A co jeśli w umowie na czas nieokreślony nie zostały zawarte żadne terminy wypowiedzenia? Wówczas w grę wchodzą jedynie terminy ustawowe, co oznacza, że to Kodeks cywilny reguluje Wasze postępowanie w tym zakresie, a zależy ono od… czynszu oraz terminów na jego zapłacenie.

Spójrzcie na schemat. W pierwszej części mamy ustawowe warianty opłacania czynszu. Druga część przyporządkowuje do każdego wariantu jedyny dopuszczalny okres wypowiedzenia.

A w jakiej formie należy złożyć wypowiedzenie umowy?

Najlepiej w pisemnej (zobacz więcej o formie tutaj, ale ustawa tego nie precyzuje. Wypowiedzenie na powyższych warunkach przysługuje obu stronom i nie musi zawierać w swojej treści uzasadnienia.

Autor: Ilona Przetacznik

продвижение