Regulacja ustawy o prawach konsumenta, która obowiązuje od dzisiaj (25 grudnia 2014 r.) zmienia zawarte w Kodeksie cywilnym zasady reklamowania wadliwego produktu. Regulacje ustawowe mogą być modyfikowane przez sprzedawcę, nie mogą być jednak zmieniane na niekorzyść kupującego. Warto się zatem z nimi zapoznać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będą pomocne.

 

Kiedy produkt jest wadliwy?

1) Gdy ma wadę prawną (np. należy do kogoś innego, jest zastawiony).
2) Gdy ma wadę fizyczną – produkt jest niezgodny z umową, czyli na przykład:
a) nie ma właściwości, które tego rodzaju rzecz powinna posiadać, a wynikają one z umowy, okoliczności lub przeznaczenia (na przykład parasol przecieka, wieża stereo nie odtwarza płyt CD, itp.),
b) nie ma cech, o których sprzedawca zapewnił kupującego przedstawiając próbkę lub wzór (na przykład tapeta prezentowana w sklepie miała wytłoczony wzór, a ta kupiona do domu takiego wzoru nie ma, choć miała być identyczna). Podobne znaczenie ma publiczne zapewnienie producenta (reklama), o którym wiedział sprzedawca, które mogło mieć wpływ na decyzję o zakupie. To ważna regulacja, która daje kupującemu oręż do ręki, jeżeli reklama danego produktu okazała się nieuczciwa (na przykład, gdy magnetyczna opaska wbrew reklamie nie powoduje, że chudniemy).
c) został wydany w stanie niezupełnym – czyli bez wszystkich elementów – na przykład telewizor bez pilota,
d) gdy produkt został wadliwie zamontowany, a dokonał tego sprzedawca lub podmiot, za który sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo konsument, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy (czyli gdy kupimy drzwi, które zamontuje ekipa sprzedawcy, a te przestaną się otwierać z powodu wypaczenia – należy uznać to za wadę fizyczną produktu).

Nie ma znaczenia, czy produkt jest „fabrycznie” nowy, czy używany – o ile sprzedaje go przedsiębiorca, a Ty jesteś konsumentem zasady odnoszące się do zakupionych rzeczy są takie same. Reklamacja przysługuje, jeżeli jako kupujący nie wiedziałeś o wadzie w momencie zakupu.

Procedura reklamacyjna

Kupującemu, który kupił produkt wadliwy przysługują cztery roszczenia. Wyjaśniam wszystko na poniższym schemacie:

 

 

 

 

 

 

Brak możliwości wymiany rzeczy na nową

Taka sytuacja zachodzi, gdy sprzęt (na przykład konkretny model odtwarzacza płyt CD) nie jest już produkowany. Czasami z kolei naprawa bywa zbyt kosztowna lub uciążliwa i prostszym rozwiązaniem jest wymiana. Taka sytuacja może zajść na przykład w przypadku wiecznego pióra i niestety nie będzie miało znaczenia, że stare pióro jest dla Ciebie pamiątką.

Obniżenie ceny i odstąpienie od umowy

Warto od razu zaproponować kwotę obniżenia, pamiętając, że powinna ona być proporcjonalna do wady produktu. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w razie wady istotnej. Jeżeli nowy telewizor ma zepsutą matrycę, która nie wyświetla czerwonego koloru – jest to wada istotna. Jeżeli matryca ma dwa uszkodzone piksele – odstąpienie raczej nie jest możliwe, bo ta wada nie jest istotna.

Kolejna reklamacja
Jeżeli reklamujesz produkt po raz kolejny, bez względu na to, czy z powodu tej samej wady, czy innej albo już w trakcie pierwszej reklamacji sprzedawca nie spełnił swoich ustawowych obowiązków, od razu możesz żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (wada nadal musi być istotna!). W tej sytuacji sprzedawca musi zastosować się do Twojego żądania. Oczywiście – jeżeli chcesz naprawy produktu lub jego wymiany – także masz takie prawo.

Demontaż i montaż

Jeżeli rzecz wadliwa wymaga demontażu – kupujący może żądać od sprzedawcy żeby wykonał demontaż i ponownie zamontował rzecz po wymianie na wolną od wad, lub usunięcia wady. Jeżeli tego nie dokona – kupujący może to zrobić na koszt i odpowiedzialność sprzedawcy. Koszt demontażu i montażu nie powinien przekroczyć wartości samej rzeczy – wówczas konsument zapłaci nadwyżkę.

Koszt i sposób dostarczenia rzeczy

Wadliwą rzecz kupujący dostarcza na koszt sprzedawcy do serwisu, gdy taki został wskazany albo do punktu sprzedaży. Jeżeli jednak dostarczenie przedmiotu byłoby uciążliwe (np. pieca centralnego ogrzewania, jachtu) – kupujący musi udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym się ona znajduje. Nie trzeba zachowywać oryginalnego opakowania produktu! Wystarczające jest takie opakowanie, aby zabezpieczyć rzecz przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Koszty wymiany

Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. Ponadto sprzedawca nie może odmówić przyjęcia wadliwego produktu, jeżeli kupujący żąda jego wymiany lub naprawy.

Czas na reakcję sprzedawcy

W razie złożenia żądania wymiany, naprawy albo obniżenia ceny produktu o konkretną kwotę jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje się do prośby konsumenta w ciągu 14 dni, uważa się, że uznał to żądanie za zasadne. W przypadku żądania naprawy lub wymiany produktu – sprzedawca nie ma ograniczonego terminu na naprawę, powinien to być jednak rozsądny okres czasu. Aby naprawa nie trwała miesiącami, wtedy, gdy nie jest to zasadne, warto wyznaczyć sprzedawcy termin z zagrożeniem, że w razie jego bezskutecznego upływu odstąpisz od umowy.

Odszkodowanie

Przysługuje w razie złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, gdy kupujący poniósł szkodę przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o wadzie. Czego może żądać konsument w takiej sytuacji? Na przykład zwrotu kosztów transportu, ubezpieczenia rzeczy. Sprzedawca nie zwolni się od tej odpowiedzialności nawet, jeżeli szkoda od niego nie zależała.

 

Autorka: Agnieszka Stupkiewicz

объявления яндекс директaracer.mobi