Strony umowy o dzieło czasami muszą ze sobą współpracować w wykonaniu umowy: dzieje się tak, gdy wymaga tego przedmiot umowy, gdy strony określają, że to zamawiający dostarczy materiał do wykonania dzieła. Co się dzieje, jeżeli jedna ze stron zaniedba tego obowiązku?

Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu dzieła

Czasami mamy do czynienia z sytuacją, w której do wykonania przedmiotu umowytool-198750_1280 o dzieło konieczne jest współdziałanie zamawiającego, na przykład:
– gdy chcesz, aby projektant wykonał projekt twojej łazienki – musisz mu pokazać pomieszczenie, określić jakie są twoje potrzeby i oczekiwania i  czego nie zakceptujesz w projekcie,
– gdy zlecasz wykonanie portretu mamy – musisz artyście dostarczyć odpowiednie zdjęcie.

Podobnie rzecz się ma, gdy wykonanie dzieła wymaga dostarczenia przez zamawiającego stosownych pozwoleń (np. na wycinkę drzewa) lub innych uzgodnień czy zgód. Jeżeli zamawiający nie dopełni spoczywającego na nim  obowiązku współdziałania w tym zakresie, wykonawca może wyznaczyć odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie odstąpi od umowy.

Przykład:
Postanowiłeś wybudować na swojej działce garaż. Znajomy polecił Ci do jego wybudowania Pana Henryka, który prowadzi firmę Będzie Pan Zadowolony Usługi budowlane. W styczniu 2014 r. umówiliście się, że garaż będzie budowany w czerwcu 2014 r. – akurat wrócisz z urlopu, a Twój wykonawca miał wolny termin. Pan Henryk powiedział Ci, że po Twojej stronie leży załatwienie pozwolenia na budowę. Czas mijał, a Ty miałeś na głowie inne sprawy, w końcu stwierdziłeś że pozwolenie załatwisz później. W maju zadzwonił wykonawca, by potwierdzić szczegóły wykonania budowy i oświadczył, że jeżeli pozwolenia nie będzie do 5 czerwca – odstępuje od umowy. Niestety, mimo podjęcia działań do uzyskania pozwolenia – nie otrzymałeś go w tym terminie i Pan Henryk zerwał umowę. Poradziłeś się prawnika, bo miałeś wątpliwości czy wykonawca mógł tak zrobić i ten niestety potwierdził, że zachowanie przedsiębiorcy miało oparcie w prawie.

 Wynika to z art. 640 Kodeksu cywilnego:

Art. 640. Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Jeżeli jesteś zamawiającym – miej to na względzie i jeżeli zależy Ci na wykonaniu dzieła – nie zwlekaj. Jeżeli jesteś wykonawcą – pamiętaj o tym przepisie i nie czekaj w nieskończoność. Zastosowanie art. 640 Kodeksu cywilnego nie wymaga uprzedniego postanowienia w umowie, czasami warto jednak zmobilizować zamawiającego do współpracy:

Przykłady:

Zamawiający dostarczy projekt wykonania ogrodu do 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz koniecznych o pożądanych elementów zamawianego dzieła oraz materiał, z którego dzieło ma być wykonane w dniu podpisania niniejszej umowy.

To nie wszystko na temat umowy o dzieło – już niebawem kolejny wpis!

Autorka: Agnieszka Stupkiewicz

наполнение сайтов товарамираскрутка