W ostatnim artykule dotyczącym umowy o dzieło pisałam o współdziałaniu stron. Dziś przybliżę Wam sytuacje, w których współdziałanie w ramach wykonywania umowy o dzieło ze strony zamawiającego polega na dostarczeniu materiału, z którego ma być wykonane dzieło, lub udzielaniu porad i wskazówek. Ponadto wskażę, kiedy możliwe jest wykonanie przez wykonawcę prac dodatkowych.

Dlaczego, będąc Zamawiającym, nie warto wypowiadać się w temacie, o którym nie ma się zielonego pojęcia?

Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu dzieła może mieć postać obowiązku dostarczenia materiału do wykonania dzieła, albo udzielania wskazówek. W tym przypadku to zamawiający będzie jednak odpowiedzialny za wadliwość przekazanych rzeczy lub informacji, jeżeli wykonawca uprzedził o ryzyku zniszczenia lub uszkodzenia dzieła.

Przykład: Jeżeli zlecasz wykonanie makijażu ślubnego i nalegasz na wykonanie go Twoimi kosmetykami, mimo krytycznych uwag makijażystki co do ich trwałości i jakości – wiedz, że będzie jej przysługiwało wynagrodzenie, nawet gdy makijaż rozpłynie się zanim sięgniesz po portfel.

 

Kiedy zamawiający ma jednak coś do powiedzenia?
 
Zamawiający, nawet jeżeli nie zna się na wykonywaniu zleconego dzieła i dostarcza materiału, który nie nadaje się do jego wykonania (na przykład drewno na podłogę nie jest wystarczająco suche) jest chroniony. Kodeks cywilny – w szczególności art. 634 – w takich przypadkach  jest bardziej wymagający w stosunku do wykonawcy, który powinien być profesjonalistą. Jeżeli materiał dostarczany przez zamawiającego jest nieodpowiedni albo zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu dzieła – przyjmujący zamówienie (wykonawca) powinien o tym niezwłocznie poinformować. Ponadto, gdy to zamawiający dostarcza materiałów – wykonawca ma obowiązek rozliczyć się z ich wykorzystania i zwrócić ich nadmiar. To dlatego krawcowa szyjąca sukienkę na wielkie wyjście powinna razem z uszytym ubraniem wydać resztki materiału, gdy kupowała go klientka!

Prace dodatkowe

Kto płaci, ten wymaga – dlatego też, kiedy chodzi o wykonanie prac dodatkowych – konieczna jest zgoda zamawiającego. Jeżeli wykonawca wykona dodatkowe prace, ale nie uzyska na nie zgody – nie otrzyma większego wynagrodzenia ponad to, na co strony się umówiły.
 

Przykład: Odbierając od lakiernika samochodowego samochód otrzymujesz racdzieło 3hunek o 10% wyższy, niż się umawialiście. Lakiernik tłumaczy, że oprócz zleconych prac obejmujących prawe drzwi Twojego samochodu (po których ktoś przejechał kluczykami) dokonał dodatkowych poprawek lakierniczych na bagażniku (który kiedyś miał bliskie spotkanie z płotem sąsiada). Bagażnik wygląda lepiej, ale tego nie uzgadnialiście. Lakiernik po wysłuchaniu Twojego stanowiska ustepuje i zmienia wystawiony zawczasu zawyżony rachunek.

Przykłady postanowień umownych:

 Zamawiający oświadcza, że decyzje w zakresie kwestii technicznych dotyczących dzieła będzie podejmował w jego imieniu Jan Kowalski, tel. 123456789.

Zamawiający zobowiązuje się do czynnej współpracy przy wykonywaniu dzieła, a w szczególności do: udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji dotyczących oczekiwań zamawiającego, udostępnienia Wykonawcy na czas wykonania dzieła altany położonej na działce, zapewnienia Wykonawcy możliwości wejścia na sąsiednią działkę w zakresie niezbędnym do usunięcia pozostałości po ścinanych drzewach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia poprawek do utworu w każdym przypadku, gdy uzna to za stosowne.

Zamawiający dostarczy wzór, według którego Wykonawca wykona dzieło, niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Autorka: Agnieszka Stupkiewicz

сайтраскрутка