UMOWY SĄ WAŻNE!

Blog o zawieraniu, wykonywaniu i rozwiązywaniu przez Ciebie umów.

CzwU: Umowa o poufności (2) – Jakie mamy strony umowy i jakie informacje poufne nie są?

Chcąc zawrzeć umowę o poufności musimy się najpierw zastanowić, czy ma ona być symetryczna, czy niesymetryczna, które to pojęcia wyjaśniam w dzisiejszym artykule. O tym, co może być przedmiotem umowy o poufności pisałam tutaj. Dzisiaj będzie również o tym, co powinniśmy wykluczyć z zakresu zachowania poufności.

Umowa symetryczna i niesymetryczna
Co to oznacza? Czasami tylko jedna strona przekazuje informacje poufne drugiej. Wtedy właśnie tylko ona zobowiąże drugą stronę do zachowania poufności. Wówczas będziemy mieć do czynienia z umową niesymetryczną, czyli jednostronną. Kiedy tak jest?

Przykład: Firma UniceIdea chce zawrzeć umowę z programistą na wykonanie aplikacji mobilnej dla ich nowego pomysłu szybkiego projektowania wnętrz przez samych klientów. W trakcie negocjacji z różnymi kontrahentami będzie konieczne zdradzenie szczegółów, dotyczących ich pomysłu. W celu ochrony tych informacji z każdą taką firmą podpisują umowę o poufności, która zabrania ich ujawniania. Tylko UniceIdea przekazuje cenne informacje, programiści nie zdradzają nic, co mogłoby być cenne.

Jeżeli obie strony przekazują sobie nawzajem wartościowe i ważne dla nich informacje, wówczas podpisują umowę symetryczną, czyli dwustronną. Zobowiązuje ona zarówno jedną, jak i drugą do zachowania poufności i nieujawniania czegokolwiek objętego umową, o czym dowiedzieli się podczas rozmów, negocjacji, czy współpracy. Strony te są zarówno otrzymującymi informacje (w umowie można ją nazwać stroną otrzymującą), jak i ujawniającymi je (strona ujawniająca).

Pamiętaj! Każda ze stron musi złożyć oświadczenie (w dowolnej formie), z którego wynikać będzie obowiązek zachowania poufności przez drugą stronę. Umowa jest najlepszym rozwiązaniem!

Strony mogą oczywiście w każdej chwili uchylić obowiązek zachowania poufności, również po udostępnieniu informacji. Co ważne, strony umowy mogą także całkowicie zrezygnować z ochrony informacji udostępnianych w trakcie negocjacji lub na innym etapie współpracy. Powinno to jednak być wyraźnie zaznaczone w umowie.

Ważne jest, żeby w umowie o poufności zapisać, co nie wchodzi w zakres definicji informacji poufnej. Pozwoli to uniknąć nieporozumień. Dużą ochronę da nam również przewidzenie w umowie procedury nakazującej poinformowanie nas o konieczności udzielenia naszych poufnych informacji organom państwowym. Druga strona może zostać do tego zobowiązana z różnych powodów i na wypadek takich sytuacji będzie wiedzieć jak postępować względem nas. Poniżej podaję przykład postanowienia umownego, do którego zastrzegamy sobie pełnię praw autorskich.

Informacjami Poufnymi nie są informacje albo dane, które:

 1. w dniu podpisania niniejszej umowy lub w dniu ich udostępnienia Stronie Otrzymującej są informacjami dostępnymi publicznie,
 2. stały się informacjami dostępnymi publicznie w inny sposób niż naruszenie postanowień niniejszej umowy,
 3. są powszechnie znane,
 4. zostaną ujawnione przez Stronę Otrzymującą, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Strony Ujawniającej;
 5. wymóg ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Autor: Ilona Przetacznik

Stan prawny na dzień 12.04.2015 r.

 

2 Comments

 1. Szanowna Pani,

  zastanawiam się nad pojęciem "strony ujawniającej informacje poufne" w kontekście strony, która przekazuje drugiej stronie informacje poufne oraz w porównaniu do pojęcia strony która ujawnia informacje poufne, pomimo tego, że nie powinna tego robić. Inaczej mówić, czy stronę, która naruszy postanowienia klauzuli o zachowaniu poufności, nie powinniśmy nazwać właśnie "stroną ujawniającą informacje poufne"? Czy nie właściwsze byłoby pojęcie ""strony przekazującej informacje poufne"? dla strony umowy i pojęcie "strony ujawniającej informacje poufne" dla strony naruszającej jej postanowienia? Ujawniać oznacza bowiem "uczynić jawnym, podać do wiadomości coś, co było trzymane w tajemnicy", informacja poufna nie traci swojego charakteru przez przekazanie jej dalej do osoby uprawnionej. Przestaje być jednak tajemnicą, gdy trafi do osób niepowołanych.

  Wydaje się, że powszechnie używana definicja (Strona ujawniająca) jest po prostu kalką z języka angielskiego, która jednak nie do końca przystaje do naszego języka.

  Jestem ciekaw Pani opinii,

  z wyrazami szacunku

  Jakub

   

  • Panie Jakubie,

   myślę, że słusznie Pan zauważył różnice pomiędzy tymi dwoma pojeciami i pewnie nieścisłości w ich używaniu. Dla mnie jednak najważniejszy jest cel i kontekst całej umowy o poufności. Ważne jest, żeby z niej wynikało czym są informacje poufne, kto je przekazuje lub ujawnia (czy tylko jedna strona czy obie strony przekazują je sobie nawzajem), w jakiej formie, komu można przekazać dalej te informacje i nie będzie to stanowić naruszenia (np. pracownikom stron, prawnikom itd.) oraz co grozi za ich ujawnienie czy też przekazanie osobom nieuprawnionym. Stroną umowy jest strona, która przekazuje lub/albo ujawnia informacje poufne więc najistotniejsze jest żeby dobrze wskazać wszystkie aspekty, które chcemy chronić (plus sankcje za ich naruszenie). Odrębne użycie pojęć „strona przekazująca informacje poufne” i „strona ujawniająca informacje poufne” byłoby wskazane w umowie niesymetrycznej (jednostronnej). Bo już w umowie dwustronnej to obie strony przekazują informacje poufne i obie mogą naruszyć umowę poprzez ich ujawnienie. Co Pan o tym myśli? 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

© 2017 UMOWY SĄ WAŻNE!

Theme by Anders NorenUp ↑