Określenie “forma umowy” odnosi się do sposobu zawarcia tej umowy. Zagadnienie to jest bardzo ważne i nie można go lekceważyć, gdyż dla niektórych umów, w określonych sytuacjach, prawo przewiduje określoną formę pod rygorem nieważności: oznacza to, że jeżeli umowa nie zostanie zawarta w określony sposób, będzie nieważna.

Na jakie najczęściej spotykane sposoby możemy zawrzeć umowę?

– w sposób dorozumiany, czyli poprzez zachowanie.

Przykład: wchodzisz do autobusu, kasujesz bilet i zajmujesz miejsce: Właśnie zawarłeś umowę w sposób dorozumiany: nie było konieczne składanie żadnych oświadczeń, po prostu wykonałeś pewną czynność, a odpowiednia, uprawniona osoba jej się nie sprzeciwiła.

– w formie ustnej: strony umowy ustnie określają elementy umowy niezbędne dla jej wykonania (cena, przedmiot, termin i inne, które  uznają za niezbedne).

Przykład: Widzisz sąsiada wynoszącego przed dom piękną kanapę o jakiej zawsze marzyłeś. Zagadujesz i dowiadujesz się, że jest mu już niepotrzebna, gdyż przemeblował mieszkanie. Sugerujesz, że byłbyś w stanie dać za nią 200 złotych. Ta kwota odpowiada sąsiadowi, który dodatkowo proponuje pomoc w przeniesieniu mebla.

Tu umowa została zawarta ustnie: nie ma żadnego dokumentu, który by ją potwierdzał i prawo takiego potwierdzenia nie wymaga.

– w formie pisemnej: oświadczenia stron zostają utrwalone na piśmie. Kodeks cywilny przewiduje odmiany tej formy.

W niektórych przypadkach prawo stanowi, że aby umowa była ważna – musi być na piśmie: wówczas mówimy o formie zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

Gdy tego zastrzeżenia brak, mówimy o formie pisemnej zastrzeżonej dla celów dowodowych: oznacza to, że brak formy pisemnej nie pozbawia ważności zawartego kontraktu, a jedynie powoduje, że w razie ewentualnego sporu sądowego nie będzie można na okoliczność zawarcia tej umowy i jej treści przesłuchiwać świadków: tylko dokument pisemny umowy może być w takiej sytuacji dowodem.

Przykład formy pisemnej (zwykłej): Kupujesz samochód. Aby umowa była dla Ciebie korzystna konsultujesz projekt umowy podsunięty przez sprzedawcę z prawnikiem. W dniu sprzedaży kluczowe kwestie: cechy pojazdu, cenę, terminy, dane poprzedniego właściciela spisujesz ze sprzedawcą na przygotowanej umowie.

w formie aktu notarialnego: to umowa nie tylko spisywana w szczególnej formie, ale także z udziałem notariusza, który potwierdza złożone oświadczenia stron. Taka forma umowy zastrzeżona jest na przykład dla sprzedaży mieszkania. Umowa sprzedaży nieruchomości w innej formie nie będzie ważna.

Poza powyższymi występują jeszcze inne formy, w których może być zawierana umowa będące odmianami formy pisemnej, tj. forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym, forma pisemna z datą pewną. Umowa może być też zawarta w formie elektronicznej i gdy jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, będzie równoważna umowie zawartej w formie pisemnej. Czym jest ten bezpieczny podpis elektroniczny? Będziemy o tym jeszcze pisać!

Wyżej wymienione formy szczególne dotyczą jednak sytuacji wykraczających poza ramy codziennego życia (ale są spotykane na przykład w prawie spółek). Jeżeli jednak jesteś zainteresowany rozwinięciem tego tematu napisz do nas lub skomentuj artykuł poniżej.

Podsumowując, znana wszystkim umowa w formie ustnej i pisemnej to nie jedyne formy uregulowania stosunku umownego. Czasami inne formy są konieczne i o tym musisz pamiętać jeszcze przed zawarciem umowy, gdyż skutkami nie zawarcia umowy we właściwej formie może być jej nieważność!

Autor: Agnieszka Stupkiewicz

seo оптимизация продвижение