Pora kontynuować rozpoczęty jakiś czas temu cykl dotyczący prawidłowego oznaczania stron umowy. Dziś – osoba fizyczna.

W związku tym, że dostaję sygnały, że blog jest czytany także przez osoby, które z prawem mają naprawdę niewiele wspólnego rozpocznę od zdefiniowania „osoby fizycznej” (jeżeli dla Ciebie temat ten jest znany – przejdź do kolejnego akapitu). W prawie rozróżniamy trzy „osoby”: fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Tymi dwoma ostatnimi kategoriami jeszcze się kiedyś zajmę na blogu, więc proszę nie popadać w panikę, że to za trudne! Osoba fizyczna to osoba, która ma cechy fizyczne czyli każdy człowiek. Spółka, na przykład, nie jest bytem fizycznym – jest bytem prawnym, dlatego nie można traktować jej jako osoby fizycznej. Osobami fizycznymi są jednak nie tylko osoby, które nie prowadzą przedsiębiorstw, nie tylko konsumenci, ale także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
 
Jak prawidłowo oznaczyć w umowie osobę fizyczną? Jak najdokładniej!
 
Podajemy zawsze: imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL albo NIP.
 
Uwaga: adres zamieszkania to ten adres, pod którym osoba faktycznie zamieszkuje! Adres z dowodu osobistego to adres zameldowania: te adresy mogą być i często są, różne. Dlaczego to ważne? Jeżeli będziemy chcieli wysłać do kontrahenta wezwanie do zapłaty skuteczniej będzie go wysłać właśnie na adres zamieszkania, a nie zameldowania. Zamieszkanie ma także znaczenie przy określeniu miejsca spełnienia świadczenia (o czym było już na blogu tutaj) jak i ze względu na to, do jakiego sądu będzie można udać się w razie konfliktu.
 

Przykład: Jan Nowak, zamieszkały w Krakowie (00-333), przy ul. Kwiatowej 13/13, PESEL 12345678901.
 

To jednak może być mało. Warto dopisać: imiona rodziców i numer dowodu osobistego. Oznacza to, że przed zawarciem umowy dobrze byłoby sprawdzić z dowodem osobistym, czy osoba, z którą ją zawieramy faktycznie jest osobą, za którą się podaje.
 
Czy PESEL lub NIP kontrahenta są potrzebne? Oczywiście! To numery identyfikacyjne, które mogą stać się pomocne w razie konieczności złożenia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym (rodzaj szybkiego postępowania cywilnego prowadzonego elektronicznie). Nie zapominajcie o nich!
 

Przykład: Janina Nowak, córka Jana i Jadwigi, zamieszkała w Krakowie (00-333), przy ul. Kwiatowej 13/13, PESEL 12345678901, posługująca się dowodem osobistym serii ABC nr 123456, ważnym do 31.12.2020 r., wydanym przez Prezydenta Miasta Krakowa,

Wskazówka: PESEL ma 11 cyfr!

Przy okazji, przypominam, że pisałam już o tym, jak oznaczyć przedsiębiorcę – osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą – wpis tutaj.

Autorka: Agnieszka Stupkiewicz

продвижение