Z doświadczenia wiemy, że wiele osób bagatelizuje znaczenie umów zawieranych na co dzień, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swych działań. Inni wiedzą jak bardzo są one ważne, jednak napotykają inne przeszkody w ich skutecznym i bezpiecznym zawieraniu, wykonywaniu i rozwiązywaniu. Do problemów tych należą m.in. brak wiedzy o tym, jak należycie zabezpieczyć swoje interesy, obawy o wysokie koszty pomocy prawnej czy też wynikająca z niezrozumienia skomplikowanego brzmienia postanowień umowy rezygnacja z walki o swoje prawa.

Na blogu udowodnimy, że wiedza o umowach nie jest tajemna. Pokażemy, na jakie kwestie zwracać uwagę, czego unikać, by umowa była profesjonalnie skonstruowana. Poradzimy, kiedy działać samodzielnie, a kiedy lepiej skorzystać z pomocy prawnika.

Mamy misję, by o umowach pisać prosto i zrozumiale, by pokazać, że każdy może zawrzeć dobrą umowę.

Jesteśmy otwarte na potrzeby naszych Czytelników. Dlatego też, jeżeli masz jakiekolwiek wskazówki, wątpliwości, pytania skontaktuj się z nami!

Zapraszamy do czytania naszego bloga!

Fot. Daniel Szura photography

Jesteśmy profesjonalistkami i przekazujemy rzetelną wiedzę, jednak treści zawarte na www.umowysawazne.pl nie stanowią porad prawnych. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z prawnikiem, gdyż tylko dogłębna analiza sytuacji faktycznej i prawnej danego przypadku pozwala wyciągać właściwe wnioski na temat konsekwencji prawnych. Autorki nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych w blogu lub działania/zaniechania podejmowane na ich podstawie.

Zamieszczone treści są zgodne ze stanem prawnym na dzień ich publikacji, chyba, że wskazano inaczej.

Wszystkie treści umieszczone na blogu stanowią przedmiot praw autorskich Autorek bloga. Autorki nie wyrażają zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez ich wyraźnej, uprzedniej zgody.

Autorki nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników bloga. Zastrzegamy sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.