UMOWY SĄ WAŻNE!

Blog o zawieraniu, wykonywaniu i rozwiązywaniu przez Ciebie umów.

Odstąpienie od umowy

Co do zasady, jeżeli ani prawo, ani postanowienie umowne nie daje nam takiej możliwości – nie możemy samodzielnie rozwiązać zawartej umowy. Dlatego, zawierając umowę, warto zastrzec w niej takie mechanizmy, by w razie zmiany okoliczności móc szybko zakończyć współpracę z drugą stroną. Taką rolę spełnia odstąpienie od umowy, które dziś Wam przybliżę.

Na czym polega odstąpienie od umowy?

Zastrzeżenie w umowie prawa odstąpienia dla jednej lub obu stron oznacza, że będzie można bez negatywnych konsekwencji, ale tylko na warunkach określonych umową (termin, ewentualna zapłata odstępnego) rozwiązać jednostronnie umowę. Odstąpienie jest realizowane poprzez złożenie drugiej stronie umowy odpowiedniego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Umowę, od której strona odstąpiła  uważa się za niezawartą: czyli tak, jakby jej w ogóle nie było. Oczywiście, jeżeli strony coś już sobie świadczyły: np. dostawca dostarczył pierwszą partię towaru – konieczne jest zwrócenie tego, co na podstawie umowy świadczono. Jeżeli zatem przekazaliśmy materiał na uszycie sukienki, a wykonawca przed odstąpieniem nie rozpoczął prac – powinien zwrócić otrzymany materiał w całości. Jeżeli świadczenie zostało w części wykonane (np. umowa dotyczyła wypożyczenia samochodu na 1 miesiąc, a odstąpiliśmy po 1 tygodniu korzystania z pojazdu) wówczas konieczne będzie uregulowanie za nie należności (w odpowiedniej części). Podobnie rzecz ma się z usługami – jeżeli prawnik napisał dla nas trzy pozwy i odstąpiliśmy od umowy – musimy za nie zapłacić. Co do zasady zastrzeżenie odstąpienia pozwala na rozwiązanie umowy bez dodatkowych konsekwencji. Wyjątkiem jest zastrzeżenie odstępnego (czyli określonej kwoty pieniędzy, którą musi zapłacić ta strona, która odstępuje od umowy). W takim przypadku odstąpienie będzie skuteczne tylko z jednoczesna zapłatą tej kwoty.

Kiedy można zastrzec możliwość odstąpienia?

Co do zasady – zawsze. Jest to jednak wykluczone wtedy, gdy prawo nie przewiduje możliwości swobodnego rozwiązania umowy zawartej na czas określony – na przykład najmu lub dzierżawy zawartej na czas oznaczony (o takiej możliwości Ilona pisała tutaj).

Jakie są warunki zastrzeżenia odstąpienia?

Niezbędne jest określenie terminu, do upływu którego odstąpienie będzie przysługiwało. Brak ograniczenia prawa odstąpienia terminem powoduje, że jest ono nieważne i nie wywoła żadnego skutku prawnego! Jeżeli zawieramy zatem umowę i chcemy mieć możliwość zmiany zdania np. po rozmowie z małżonkiem – możemy zastrzec np. 7 dniowy termin odstąpienia. Wówczas, do siódmego dnia po zawarciu umowy możemy oświadczyć kontrahentowi, że odstępujemy i współpraca nie będzie kontynuowana. Ósmego dnia od podpisania umowy takie oświadczenie nie będzie już skuteczne, gdyż termin wygaśnie. Oczywiście będzie to dla nas korzystne jeśli nasz kontrahent nie będzie wymagał od nas wysokiego odstępnego. Termin może być dłuższy, niż ten przykładowo tu podany – to nie jest ograniczone prawem. Można zatem zastrzec 30-dniowy, a nawet roczny termin odstąpienia – to zależy od danej umowy i okoliczności! Jednakże, należy pamiętać, że zastrzeżenie terminu nadmiernie odległego (niemającego uzasadnienia w treści, celu i okolicznościach zawarcia umowy) może być uznane za obejście ustawowego terminu (co stanowi obejście prawa w rozumieniu art. 58 par. 1 Kodeksu cywilnego i w konsekwencji rodzi nieważność umowy).

Należy również pamiętać, że odstąpienie, o którym piszę powyżej, nie jest tym samym, które przysługuje w przypadku zwłoki drugiej strony!

W kolejnym artykule podam przykładowe klauzule umowne dotyczące odstąpienia umownego.

 

Autorka: Agnieszka Stupkiewicz

Podstawa prawna: art. 395 i 396 Kodeksu cywilnego
Stan prawny: 24.03.2016 r.
Ilustracja pochodzi z serwisu pixabay.com

2 Comments

  1. Witam, chcę odstapić od umowy na  swiadczenie usług telekomunikacyjnych w części – telefon, który został kupiony w dniu zawarcia umowy , związany z nią, jest uszkodzony – był w serwisie, obecnie wystąpiłam z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy jego kupna . Od ujawnienia jego wady nie korzystam z usług telefonicznych, bo nie mam drugiego telefonu, a płacę abonament. Czy takie odstąpienie w cżęści można skutecznie przeprowadzić? Chciałabym zwrotu opłat za okres, gdy nie korzystam z opłaconych przezze mnie usług, Minął już miesiac od kiedy telefonu nie używam. Proszę o ew. pokierowanie mną, do kogo wystąpić, o co, na jakie przepisy się powołać. Nie jestem konsumentem a jednoosobową firmą.

    Z góry dziękuję za odpowiedź.

    • Dzień dobry, w Pani sytuacji proponowałabym podjęcie korespondencji z operatorem – podmiotem, z którym zawierała Pani umowę. Warto byłoby przedstawić sytuację, podeprzeć stosownymi dokumentami (skany dokumentacji naprawy) i sformułować żądanie co najmniej zmniejszenia/umorzenia opłaty abonamentowej za czas braku możliwości użytkowania telefonu. Wydaje mi się, na podstawie przedstawionego opisu, że ma Pani w tym zakresie szanse powodzenia. Niestety przedstawiony przez Panią opis nie pozwala na udzielenie pełnej odpowiedzi co do możliwości odstąpienia od umowy zawartej na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wiele zależy od tego, jak sformułowana jest umowa z operatorem, weryfikacji, czy zakup telefonu i usługi telefonicznej są ze sobą prawnie powiązane i czy są podstawy do odstąpienia od umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych (jeżeli chciałaby Pani w ogóle z niej zrezygnować) na podstawie wadliwości telefonu. Z pewnością przyda sie lektura przepisów Kodeksu cywilnego (tutaj podaję link) dotyczacych umowy sprzedaży – a w szczególności – rękojmi: art. 556 – 576 k.c. Ze względu na to, że jest Pani przedsiębiorcą nie może Pani korzystać z regulacji dotyczących konsumentów – proszę przy lekturze przepisów zwrócić na to szczególnie uwagę. Jeżeli miałby Pani dalsze pytania – zachęcam do kontaktu mailowego i przedstawienia sprawy szczegółowo. Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia w dochodzeniu roszczeń – Agnieszka Stupkiewicz.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

© 2018 UMOWY SĄ WAŻNE!

Theme by Anders NorenUp ↑