UMOWY SĄ WAŻNE!

Blog o zawieraniu, wykonywaniu i rozwiązywaniu przez Ciebie umów.

Tag: kontrakt menedżerski

Czwartkowa umowa – kontrakt menedżerski (2)

Kontynuując wątek rozpoczęty 2 tygodnie temu dziś przybliżę cywilnoprawną formę kontraktu menedżerskiego.

Continue reading

Czwartkowa umowa – kontrakt menedżerski (1)

W odpowiedzi na prośbę czytelnika, dziś przybliżę specyficzną umowę – kontrakt menedżerski. Jest ona wyjątkowa pod tym względem, że może zostać sformułowana w oparciu o Kodeks Pracy – i wówczas przybiera formę umowy o pracę, albo w oparciu o Kodeks cywilny – i wówczas jest umową cywilnoprawną. Każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety. Kontrakt menedżerski jest jednocześnie umową nienazwaną – próżno więc szukać tej nazwy w Kodeksie cywilnym lub w Kodeksie pracy. Jak zatem widać – z tą umową wiążą się bardzo ciekawe kwestie!

Continue reading

© 2018 UMOWY SĄ WAŻNE!

Theme by Anders NorenUp ↑