UMOWY SĄ WAŻNE!

Blog o zawieraniu, wykonywaniu i rozwiązywaniu przez Ciebie umów.

Tag: postanowienia końcowe

Jak rozwiązywać spory wynikłe z umowy?

Dobrze przygotowana umowa powinna minimalizować ryzyko wystąpienia na jej tle sporów. Jednak z wielu przyczyn, czasami nawet przy najlepiej napisanej umowie nie sposób uniknąć sytuacji zapalnych i konflikt stron gotowy. Jak go rozwiązać??? Jakie są sposoby rozwiązywania sporów?

Continue reading

Właściwość sądu określona umową

Przepisy polskiego prawa decydują o tym, który sąd jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu, czyli który sąd będzie mógł rozpatrzeć wniesiony pozew lub wniosek i wydać orzeczenie.

Często jednak w postanowieniach końcowych umowy, jak również regulaminach spotyka się postanowienie o następującej treści:

Continue reading

Postanowienia końcowe umowy – ważne czy nie?

Postanowienia końcowe, jak sama nazwa wskazuje znajdują się na końcu umowy. Nie oznacza to wcale, że są mniej ważne niż pozostała treść. Wręcz przeciwnie, często regulują zagadnienia bardzo istotne, dla których nie znalazło się miejsce w poprzednich paragrafach. Czego mogą dotyczyć?

Continue reading

© 2017 UMOWY SĄ WAŻNE!

Theme by Anders NorenUp ↑