UMOWY SĄ WAŻNE!

Blog o zawieraniu, wykonywaniu i rozwiązywaniu przez Ciebie umów.

Tag: świadczenie

Miejsce wykonania umowy

Strony w umowie powinny jasno i precyzyjnie określić miejsce wykonania swojego zobowiązania wynikającego z kontraktu. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia wykonania umowy. A co, jeśli tego nie zrobią? Wtedy zastosowanie znajdą ogólne przepisy zawarte w art. 454 Kodeksu cywilnego.

Continue reading

Przedmiot umowy

Wydawałoby się, że jest to temat banalny jednak ciągle sprawia on wiele trudności. Bardzo często okazuje się bowiem, że przedmiot umowy został opisany w sposób nieprawidłowy czy niewystarczający. Jak to zrobić dobrze?

Continue reading

© 2017 UMOWY SĄ WAŻNE!

Theme by Anders NorenUp ↑