UMOWY SĄ WAŻNE!

Blog o zawieraniu, wykonywaniu i rozwiązywaniu przez Ciebie umów.

Tag: unieważnienie umowy

Jeżeli twoje zobowiązanie jest niemożliwe do wykonania to umowa jest nieważna!

Podpisałeś umowę, nie zastanawiając się zbyt długo w jaki sposób ją zrealizujesz. Gdy przystąpiłeś do działania okazało się, że twoje zobowiązanie jest niemożliwe do wykonania. Co wtedy? Możesz uwolnić się od odpowiedzialności, czy jednak jesteś skazany na zapłacenie kar umownych, albo co gorsze, odszkodowania? A może druga strona wiedziała o tym, że umowy nie da się zrealizować?

Continue reading

Wyzysk – może prowadzić do unieważnienia umowy!

Na blogu pisałyśmy już o zasadzie swobody umów wyrażonej w art. 353(1) Kodeksu cywilnego który należy do kategorii przepisów bezwzględnie obowiązujących. Oznacza to, że naruszenie któregokolwiek z kryteriów zawartych w tym przepisie (zgodność z właściwością stosunku prawnego, ustawą lub zasadami współżycia społecznego) skutkować będzie sankcją nieważności, jako sprzeczne z prawem. Zasadę swobody umów ogranicza również wyzysk. Kiedy mamy z nim do czynienia?

Continue reading

© 2017 UMOWY SĄ WAŻNE!

Theme by Anders NorenUp ↑