UMOWY SĄ WAŻNE!

Blog o zawieraniu, wykonywaniu i rozwiązywaniu przez Ciebie umów.

Tag: właściwość sądu

Właściwość sądu określona umową

Przepisy polskiego prawa decydują o tym, który sąd jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu, czyli który sąd będzie mógł rozpatrzeć wniesiony pozew lub wniosek i wydać orzeczenie.

Często jednak w postanowieniach końcowych umowy, jak również regulaminach spotyka się postanowienie o następującej treści:

Continue reading

Miejsce wykonania umowy

Strony w umowie powinny jasno i precyzyjnie określić miejsce wykonania swojego zobowiązania wynikającego z kontraktu. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia wykonania umowy. A co, jeśli tego nie zrobią? Wtedy zastosowanie znajdą ogólne przepisy zawarte w art. 454 Kodeksu cywilnego.

Continue reading

© 2017 UMOWY SĄ WAŻNE!

Theme by Anders NorenUp ↑