UMOWY SĄ WAŻNE!

Blog o zawieraniu, wykonywaniu i rozwiązywaniu przez Ciebie umów.

Tag: zlecenie

Umowa zlecenie – czy trzeba zrealizować ją osobiście?

Co do zasady zlecenie powinno być wykonywanie osobiście przez zleceniobiorcę. Kodeks cywilny dopuścił jednakże możliwość odmiennego uregulowania tej kwestii przez strony. Co zatem powinniśmy zawrzeć w umowie, żeby nie narazić się na zarzut niewłaściwego jej wykonania, gdy zleceniodawca odkryje, iż posłużyliśmy się osobami trzecimi?

Continue reading

Czwartkowa Umowa: Umowa zlecenie – szybka i prosta (1)

Umowa zlecenia jest jedną z najpopularniejszych umów. I nie myślę tutaj o stosunkach pracowniczych, ale o czynnościach prawnych i usługach, dla uregulowania których została ona stworzona. Poznaj 4 najważniejsze cechy, któe odróżniają umowę zlecenia od innych umów.

Continue reading

© 2017 UMOWY SĄ WAŻNE!

Theme by Anders NorenUp ↑