Wiosna przyszła, pogoda zrobiła się piękna, więc czas zabrać się za remonty – małe i duże. Te mniejsze pewnie wykonamy sami, ale te większe zechcemy zlecić specjalistom. Co w sytuacji, gdy wykonawca popełnił błędy i nie chce ich naprawić bez dodatkowego wynagrodzenia? O co zadbać, żeby móc cieszyć się pięknie wyremontowanym mieszkaniem i w zgodzie rozstać się z wykonawcą?

Wielokrotnie zdarza się, że nie zawieramy umowy na remont mieszkania, czy też na wykonanie innej drobnej “naprawy”, bo albo po prostu nie chcemy, albo myślimy, że wszystko będzie w porządku, gdyż bierzemy poleconych specjalistów, albo to rodzina, albo też najzwyczajniej w świecie nie wiemy jak się za to zabrać. Warto jednak podpisać umowę remontową nawet na bardzo małą kwotę, bo w razie jakichkolwiek niejasności możemy się na niej oprzeć.

Od czego zacząć?
Z pewnością nie muszę przypominać naszym Czytelnikom o prawidłowym oznaczeniu stron umowy (koniecznie powtórzcie ten temat tutaj i tutaj). Ułatwi to dochodzenie roszczeń (a często nawet umożliwi).

Jedną z najważniejszych rzeczy, nad którą powinniśmy się zastanowić jest przedmiot umowy. Jak dobrze go opisać pisałyśmy tutaj. Możecie też zajrzeć do umowy o roboty budowlane, którą opisywałam tutaj, bo umowa remontowa jest do niej bardzo zbliżona. Co się tyczy umowy o wykonanie usług remontowych należy zapisać w umowie m.in.:

  • na czym powinien oprzeć się wykonawca remontując mieszkanie: projekt mieszkania, kosztorys robót, wizja lokalna,
  • dokładny adres mieszkania
  • czy zakres prac obejmuje również roboty instalacyjno – montażowe.

Przykład:
1.      Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie prace remontowe na podstawie przekazanego projektu mieszkania, kosztorysu robót stanowiącego załącznik nr 1 do umowy oraz dokonanej wizji lokalnej w mieszkaniu, znajdującym się pod adresem: ……. oraz poleceń Zamawiającego.
2.      Do zakresu prac wchodzą również roboty instalacyjno – montażowe (instalacje sanitarne, elektryczne), jeśli zajdzie konieczność ich wykonania na polecenie Zamawiającego.

Przekazanie mieszkania i … odpowiedzialności
Warto zaznaczyć w umowie, że wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody powstałe na terenie mieszkania i w związku z wykonywanym remontem od momentu przekazania mieszkania. Tym bardziej, istotne jest, żeby posiadać jakikolwiek dowód, w jakim dniu mieszkanie oraz klucze zostały przekazane wykonawcy. Najlepiej jest oczywiście spisać na tą okoliczność protokół zdawczo – odbiorczy.

Terminy
Jeżeli spieszy nam się z remontem (bo przecież teraz jednocześnie płacimy za najem i ratę kredytu za niewykończone mieszkanie) napiszmy dokładnie kiedy następuje rozpoczęcie robót, a kiedy ich zakończenie. Wykonawca może upierać się, że w przypadku zlecenia robót dodatkowych termin ulegnie przedłużeniu. Jest to zrozumiałe, jednakże zadbajmy o to, żeby dokładnie wypisać co wchodzi w zakres robót dodatkowych i do kiedy powinny zostać ukończone. Więcej o terminach pisałyśmy tutaj.

Przykład:
W sytuacji zlecenia dodatkowego zakresu robót przez Zamawiającego nowy termin zakończenia robót zostanie ustalony przez obie strony.

Co, gdy trafiliśmy na kiepskich “fachowców”?

Przypadek:
Jan Kowalski zlecił wykonanie kompleksowego remontu mieszkania z “wielkiej płyty” z 1965 roku. Zażyczył sobie również zrobienie szerokiego otworu drzwiowego w jednej ze ścian. Gdy sąsiedzi wezwali nadzór budowlany okazało się, że była to ściana konstrukcyjna, o czym Jan nie wiedział. Wykonawca powinien to zdawać sobie z tego sprawę, gdyż wchodzi to w zakres specjalistycznej wiedzy i poinformować Jana, który został pociągnięty do odpowiedzialności na skutek jego błędu.  Ma on jednakże regres do wykonawcy – będzie ponosił odpowiedzialność, ale następnie będzie mógł dochodzić od wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia.

Im bardziej kompleksową umowę zawrzemy tym lepiej dla nas. Już na początku wykonawca powinien oświadczyć, iż posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykonania zleconego zakresu prac. Powinien to też zrobić zgodnie z wszystkimi przepisami i normami, bo one również wchodzą w zakres profesjonalnej, fachowej wiedzy.

Przykład:
Całość prac Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – remontowych, zasadami wiedzy technicznej, standardami oraz obowiązującymi normami.

Takie postanowienie umowne pomoże nam ustrzec się przed tłumaczeniami wykonawcy, iż nie miał świadomości, że to co wykonał było niezgodne z przepisami. Jako specjalista i profesjonalista powinien posiadać taką wiedzę! Postanowienie takie okazuje się tym bardziej ważne, gdy działania wykonawcy spowodowały dalsze szkody nie tylko w naszym mieniu, ale też np. w mieniu sąsiada.


W następnym artykule napiszę o wynagrodzeniu, materiałach, które powierzamy wykonawcy oraz o wadach, które niestety często powstają, bo nasi "fachowcy" okazali się nie tak dobrzy jak zapewniali…

 

Autor: Ilona Przetacznik

Stan prawny na dzień 06.05.2015 r.