UMOWY SĄ WAŻNE!

Blog o zawieraniu, wykonywaniu i rozwiązywaniu przez Ciebie umów.

Uwaga ważne! Posiadasz tzw. polisolokatę? Teraz możesz ją rozwiązać na dużo lepszych warunkach! Nie zwlekaj – działaj i podaj dalej!

Wpis ten może okazać się bardzo ważny dla wszystkich, którzy posiadają tzw. polisolokaty w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych i którzy od dawna chcieli z nich zrezygnować. Niestety, przerażały je koszty i kwota jaką stracą! Dotyczy również tych, którzy już to zrobili, dlatego, że mogą nadal odzyskać znaczną część środków!

Porozumienie z Prezesem UOKiK dotyczy następujących towarzystw ubezpieczeniowych (dalej jako „TU”):
Allianz, Polska Izba Ubezpieczeń, Vienna Life TunŻ S.A. (dawniej SKANDIA), STUnŻ Ergo Hestia S.A., Open Life TU Życie S.A., Nationale – Nederlanden TunŻ S.A., Compensa TU na Życie S.A., AXA Życie TU S.A., Aegon TU na Życie S.A., UNIQA TunŻ S.A., TunŻ Warta S.A., TunŻ EUROPA S.A., PZU na Życie S.A., PKO Życie TU S.A., Generali Życie TU S.A., Aviva TunŻ S.A.
Prezes UOKiK podpisał z wyżej wymienionymi towarzystwami porozumienie (znajdziesz je tutaj) mające na celu określenie szczegółowych warunków wdrożenia zmiany zasad określania wysokości świadczenia wykupu oraz opłaty likwidacyjnej.

UOKiK szacuje, że podpisane z ubezpieczycielami porozumienie obejmie ok. 1,4 mln klientów.

To olbrzymia liczba i szansa dla wielu osób żeby odzyskać dużo więcej niż na obowiązujących ich warunkach umownych. Prawdopodobnie, nieopłacalna okaże się walka w sądzie i jej koszty, co dla wielu osób jest sporym ułatwieniem!

Co daje nam to porozumienie i kogo dotyczy?

 1. Porozumienie dotyczy klientów, którzy zawarli umowy indywidualne, ale także grupowe umowy ubezpieczenia.
 2. Dotyczy klientów, którzy w dacie 1 grudnia 2016 r. mieli obowiązujące umowy ubezpieczenia na życie, zawarte przed 1 stycznia 2016 r. (oświadczenie o rozwiązaniu umowy nie zostało doręczone spółce przed 1 grudnia 2016 r., niezależnie od chwili złożenia takiego oświadczenia).
 3. Osoby w podeszłym wieku, których umowy ubezpieczenia na życie wygasły lub zostały rozwiązane przed 1 grudnia 2016 r. – mogą ponownie rozliczyć wysokość wypłaconego im świadczenia wykupu lub opłaty likwidacyjnej na nowych zasadach. Każde porozumienie zawiera wyjaśnienie kogo uważa się za „osobę w podeszłym wieku”, „osobę w wieku senioralnym” itd., na przykład Vienna Life charakteryzuje tak osobę, która zawarła polisolokatę po 1 stycznia 2008 r. mając ukończony 61 rok życia, oraz osobę, która rozwiązała umowę najpóźniej 30 listopada 2016 r. po ukończeniu 65 r. życia.
 4. Należy pamiętać, że porozumienie może nie znajdować zastosowania do wzorców umów objętych odrębnym postępowaniem wszczętym już wczesniej przez Prezesa UOKiK i zakończonym decyzją zobowiązującą (ma to miejsce np. w przypadku Vienna Life – Skandia). Zostanie to zaznaczone w porozumieniu z danym towarzystwiem ubezpieczeniowym.
 5. Porozumienie nie dotyczy umów, z których wynikają korzystniejsze warunki ich rozwiązania niż te zawarte w porozumieniu
 6. Pamiętaj, że jeżeli nadal chcesz dochodzić swoich roszczeń przed sądem i odzyskać pozostałą kwotę to porozumienie nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych na drodze sądowej, w zakresie wysokości świadczenia wykupu albo wartości wykupu.

Co zyskujemy?


Dla znacznej większości osób porozumienie z Prezesem UOKiK będzie bardzo korzystnym rozwiązaniem!

Na przykład: Przestałeś już wpłacać środki na polisolokatę, bo dawno zauważyłeś, że nie przynosi to żadnych zysków. Co więcej, zaczęło przynosić straty i już masz o kilka tysięcy złotych mniej niż wpłaconych składek. Załóżmy, że wpłacasz pieniądze już 9 lat (a przynajmniej tak długo już trwa Twoja polisa), wpłaciłeś 15 000,00 zł (czyli wpłacałeś przez minimum określone w umowie, później zawiesiłeś składki) a na koncie masz już tylko 13 000,00 zł. TU informuje Cię, że świadczenie wykupu to tylko około 50%, czyli połowa z tego co ci zostało (tzw. wartość bazowa rachunku)! Przy obecnym warunkach może to być nawet o 30% więcej, czyli 80% wartości bazowej rachunku. Zamiast ok. 6 000,00 zł otrzymasz ok. 10 000,00 zł! Stracisz ok. 3 000,00 zł.
Zasadniczo z porozumienia wynika, że TU zobowiązuje się dla większości polisolokat ustalić, że w pierwszym roku obowiązywania polisy część świadczenia wykupu ustalana w oparciu o wartośc bazową rachunku (to co Ci zostało na koncie) wyniesie nie mniej niż np. 71% (i co roku będzie wzrastać o 1% lub nawet o 2%) do nawet 94% (wszystko zależy w której kolumnie w porozumieniu znajduje się Twoja polisolokata, więc koniecznie to sprawdź)!

Obniżka zależy od czasu trwania umowy.


Co należy zrobić?

 1. Wejdź na stronę UOKiK tutaj.
 2. Wpisz w wyszukiwarkę słowo „porozumienie”. Powinieneś trafić na stronę, na której są wymienione porozumienia z poszczególnymi TU.
 3. Otwórz porozumienie z TU, z którym podpisałeś swoją umowę (polisolokatę) i przeczytaj je.
 4. Znajdź punkt dotyczący numeru Twojej umowy i zapoznaj się z nowymi zasadami zwrotu świadczenia wykupu lub opłaty likwidacyjnej, opisanymi w danym punkcie. Informacje o numerze swojej umowy znajdziesz w panelu klienta danego TU (zazwyczaj w sekcji „dokumenty umowne” ltp.). Jeśli nie posiadasz ani numeru klienta, ani hasła zadzwoń na numer infolinii podany na stronie internetowej danego TU. Powinni pokierować Cię co zrobić.
 5. Warto również znać aktualną tzw. wartość bazową rachunku, bo to na jej podstawie wyliczysz przysługującą Ci kwotę zwrotu po rezygnacji z umowy.
 6. Jeżeli nadal nie możesz poradzić sobie z obliczeniem wartości procentowej zwrotu na starych i nowych zasadach – również zadzwoń na infolinię danego TU.


Podjąłeś decyzję – TAK, chcę rozwiązać umowę z moim TU. Co dalej?

 1. Poszukaj sekcji „przydatne dokumenty” (zazwyczaj w Strefie Klienta) lub tym podobnej i znajdź formularz, który po wypełnieniu będzie stanowić wniosek o całkowitą wypłatę świadczenia wykupu, a tym samym rozwiązanie umowy. Może też okazać się, że w tym celu wystarczy napisanie rezygnacji na zwykłej kartce papieru. Również będzie to skuteczne. W formularzu powinno być zaznaczone jakich umów on nie dotyczy (czasami mogą być różne wersje formularzy dla różnych umów). Zawsze możesz też zadzwonić na infolinię i dopytać.
 2. Wyślij wniosek / rozwiązanie umowy listem poleconym do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego.
 3. Sprawdź we formularzu czy nie trzeba dołączyć jakiś dokumentów dodatkowych np. kopii dowodu osobistego. Wówczas również go załącz.

Co zrobi TU po otrzymaniu Twojego pisma rozwiązującego umowę?

 1. Towarzystwo powinno dokonać zwrotu na „starych” zasadach tzn. zwróci Ci kwotę na zasadach określonych w pierwotnej umowie. Ale!
 2. Porozumienie obliguje TU do przesłania listem poleconym do klienta informacji o zawartym z Prezesem UOKiK porozumieniu i o możliwości podpisania przez klienta aneksu, który załączy do pisma.
 3. Aneks należy odesłać w terminie 3 miesięcy od otrzymania pisma listownie lub na wskazany w piśmie adres e-mail. Zmiana nastąpi na dzień poprzedzający rozwiązanie umowy.
 4. Po doręczeniu TU podpisanego aneksu/porozumienia, TU przeliczy wysokość świadczenia wykupu albo opłaty likwidacyjnej i wartości wykupu zgodnie z warunkami podpisanego aneksu/porozumienia, i przeleje na wskazane przez klienta konto różnicę pomiędzy tak ustaloną wysokością świadczenia wykupu albo wartością wykupu a wysokością już wypłaconą zgodnie z warunkami uprzednio łączącej strony  umowy ubezpieczenia.
 5. Wzory powyżej opisanych ofert (aneksów poszczególnych TU) stanowią załącznik do porozumienia z Prezesem UOKiK i można się z nim zapoznać zanim do nas dotrze. 

Działaj! Nie zwlekaj! Jeśli do tej pory zastanawiałeś się co zrobić ze swoją polisolokatą, a już dawno chciałeś zrezygnować lub zawiesiłeś wpłacanie składek, teraz jest duża szansa żeby odzyskać znacznie więcej i już nie tracić!


Masz pytania? Zadaj je w komentarzach!

Podaj ten artykuł dalej, bo jak pisałam wyżej jest około 1,4 miliona osób, które może chcieć zrezygnować ze swojej polisolokaty jak najszybciej. Podziel się tym.


Artykuł pisałam bazując głównie na porozumieniu Prezesa UOKiK z Vienna Life TU na Życie S.A. (dawniej SKANDIA).

Autor: Ilona Przetacznik

Stan prawny: na dzień 19.01.2016

1 Comment

 1. Czy w przypadku wypłaty świadczenia wykupu (częściowego lub całkowitego) należy zapłacić podatek, nawet jeśli otrzymana kwota jest niższa niż suma wpłat? Proszę o informację jak wygląda kwestia podatkowa?

   

   

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

© 2017 UMOWY SĄ WAŻNE!

Theme by Anders NorenUp ↑